Địa chỉ: số 2, đường Trương Định, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
Điện thoại: 02733.846.455
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm Non Ánh Dương

số 2, đường Trương Định, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
02733.846.455
anhduongcd@gmail.com