Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1996, Mầm Non Ánh Dương đã khẳng định thương hiệu tại Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Mầm Non Ánh Dương được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.